Isaac Asimov’un 3 Robot Yasası nedir?

3 Robot Yasası, ayrıca 3 Robot Kanunu ve 3 Robot Kuralı isimleriyle de bilinir. Bilim kurgu yazarı Isaac Asimov tarafından ortaya konulmuştur. Asimov bu yasaları evrenindeki robotların davranışlarını belirlemek için kullanmıştır. Asimov, “Ben, Robot” isimli kitabının sonunda bu 3 Robot Yasasının nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Asimov, John Campell isimli arkadaşına “Yalancı!” adını verdiği hikayeden bahsedince, arkadaşı hikayedeki robotun neden öyle davrandığına dair açıklamalarını tatmin edici bulmamış. Asimov, Ben, Robot kitabının sonunda “Robotu tam olarak anlayabilmemiz için güvenlik önlemlerinin açıkça belirtilmesi taraftarıydı” şeklinde durumu açıklıyor. Bundan sonra ise birlikte bu Üç Robot Yasasını belirlediklerini söylüyor. Peki nedir bu üç kural hemen söyleyelim:

1. KURAL: Robotlar, insanlara zarar veremez ya da eylemsiz kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz.

2. KURAL: Robotlar, Birinci Yasa ile çelişmediği sürece insanlar tarafından verilen emirlere itaat etmek zorundadır.

3. KURAL: Robotlar, Birinci ya da İkinci Yasa ile çelişmediği sürece kendi varlıklarını korumak zorundadır.

Asimov’un 3 Robot Yasası bu şekildeydi. 3 Robot Yasa’sının çelişkilerine ve Asimov’a dair birçok yazı hazırlamayı düşünüyoruz. O yüzden sitemizi takipte kalın!